HOME » Tupperware Nederland Stopt!

Na veel beraadslaging, overleg en onderzoek heeft Tupperware Brands de moeilijke beslissing genomen om de directe verkoopactiviteiten in Nederland stop te zetten. Deze beslissing is niet lichtzinnig genomen, maar is gedreven door de noodzaak om de aandacht te richten op het herstel van onze basisactiviteiten en voor de groei op lange termijn van het merk Tupperware op wereldwijd niveau.

We weten dat ondanks de stopzetting van onze activiteiten in Nederland, de liefde voor het merk Tupperware zal blijven bestaan.

Tupperware wenst haar dank, waardering en erkenning uit te drukken aan allen die de ontwikkeling van het merk in Nederland hebben gesteund. En wij danken u allen voor uw passie die u aan het merk Tupperware hebt gegeven.  

Het Tupperware Nederland Team